Vereniging en registratie

Alle gediplomeerde mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM).

De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Sinds 1 januari 2011 zijn wij tevens aangesloten bij het onafhankelijk registratie-instituut SRBAG

Stichting
Registratie
Beroepsbeoefenaren
Aanvullende
Gezondheidszorg

$pagetitle
Watermark