Vereniging en registratie

Alle gediplomeerde mesologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en bij het Nederlands Register voor Mesologie (RM).

De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen. In 2022 is de praktijk gevisiteerd door Visie-Tatie en voldoet aan alle vereisten.

Ik ben aangesloten bij NVVM, RM, VBAG, RBCZ, NIBIG en kPNI NL


Klachtenregeling:

Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u een klacht, vertel het mij.

Bij een klacht over de behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Samen kom je verder. 
Het is mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir, 085 487 4012. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil, 085 273 3219.

Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG, 
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

$pagetitle
Watermark