Wat is Mesologie?

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis op effectieve wijze geïntegreerd wordt met kennis uit complementaire (aanvullende) geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen of onbegrepen gezondheidsklachten. Reguliere geneeskunde, de Ayur Veda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer vormen de basis voor de Mesologie.

Grieks: mesos=midden, logos=leer

De Mesologie heeft een unieke benaderingswijze, waarin reguliere en complementaire geneeswijzen worden samengebracht. Hierbij worden alle aspecten van het bestaan en het ontstaan van ziekte betrokken. Alle kanten van de patiënt en de uitingen van zijn of haar klachten (lichamelijk, emotioneel, mentaal, e.d.) worden bekeken. Je kunt in dit opzicht de patiënt vergelijken met een kristal: aan alle kanten van het kristal is een diagnose vast te stellen. Het is echter de kunst deze verschillende kanten en aspecten in het totale (multidimensionale) verband te zien. Ieder mens is uniek in al zijn facetten.

De transparantie in het totale Mesologisch onderzoek geeft een heldere weergave van het unieke individu.

Meso betekent midden. De Mesologie staat in het midden tussen de reguliere en complementaire geneeskunde en vervult daarin een brugfunctie.

De term Mesologie is afgeleid van het mesoderm. Het mesoderm is het embryonale kiemblad waarin o.a. zelfregulerende mechanismen zijn ondergebracht. Het is de middelste laag in de eerste dagen van het embryo. Zonder het mesoderm kunnen de andere lagen (het ento- en ectoderm) zich niet ontwikkelen. In het lichaam vormt het een communicatienetwerk gericht op de handhaving van het evenwicht; de homeostase. Feitelijk worden zowel ziekte als gezondheid gereguleerd door het mesodermaal weefsel. Ons lichaam bestaat voor 60% uit weefsels welke uit het mesoderm ontstaan zijn.

Mesologie is een nieuw begrip in de gezondheidszorg. Deze functionele geneeskunde is een voor iedereen toegankelijke vorm van geneeskunde, omdat het duidelijkheid verschaft in de oorsprong en betekenis van klachten en omdat er lichaamsvriendelijke therapieën toegepast worden. De basis wordt gevormd door een grondige kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, interne geneeskunde en de integratie van complementaire geneeswijzen. Dit zijn die complementaire geneeswijzen, die een wetenschappelijke basis hebben en waar voortdurend onderzoek naar wordt gedaan. Mesologie is een toegepaste wetenschap, waarin de reguliere medische kennis van groot belang is voor de samenwerking met de reguliere geneeskunde.

Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar een synthese tussen reguliere en complementaire geneeswijzen, waarin een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg voorop staat.

$pagetitle
Watermark